Nyheder

Se tidligere pressemeddelelser og nyheder i boksen til højre.


PRESSEMEDDELELSE 3. oktober 2017, SOSU Nord Aalborg

Styrelsen for undervisning og kvalitet har netop udpeget SOSU Nord som værtsskole for et nyt videnscenter for velfærdsteknologi, der skal dække Jylland og Fyn.

SOSU Nord bliver sammen med partnerskolerne SOSU FYN og Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens ansvarlig for ét af i alt 10 centre, som på forskellig vis skal bidrage til, at elever på erhvervsuddannelserne kan håndtere den hastige teknologiske udvikling og dermed matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked. Aftalepartierne bag EUD-reformen har afsat i alt 133 mio. kr. til etablering og drift af videnscentrene fra 2017 - 2020.

Det nyudnævnte videnscenter skal imødekomme den stigende udvikling og anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler på social- og sundhedsområdet.

"Vi har allerede mange avancerede teknologier på social- og sundhedsområdet, som kræver uddannelse og kendskab. Centeret skal bidrage til, at eleverne i højere grad bliver fortrolige med de nyeste velfærdsteknologier, inden de skal ud på arbejdsmarkedet,"udtaler direktør for SOSU Nord, Lene Kvist.

Målet er klart

Via de tre fokusområder: velfærdsteknologi, simulation samt undervisningsteknologi, innovation og læring, er centerets ambition, at blive stedet, hvor elever, kursister, virksomheder, samarbejdspartnere og forskere indhenter, udveksler og udvikler ny viden.

SOSU-skolernes kerneopgave er at uddanne kompetente og kvalificerede medarbejdere - med udgangspunkt i, hvad arbejdsgivere og erhvervsliv efterspørger. Og flere velfærdsteknologiske hjælpemidler som bl.a. elektroniske simulationsdukker, robotter som sælen Paro, telemedicin samt digitalisering i hverdagen får arbejdsgiverne til at efterspørge nyuddannede, som netop har denne forståelse for og erfaring med teknologierne. 

En af de store lokale arbejdsgivere er Region Nordjylland, som har tilkendt interesse for videnscentret.

"Jeg glæder mig over, at videnscentret bliver placeret her i regionen. Jeg ser frem til, at vi i regioner og kommuner kommer til at nyde godt af, at de nyuddannede gennem videnscentret er klædt godt på til i praksis at udnytte de konkrete velfærdsteknologiske løsninger. Jeg er overbevist om, at videnscentret kommer til at præge udviklingen af velfærdsteknologi fremadrettet," siger regionsrådsformand i Region Nordjylland, Ulla Astman.

Videnscentret skal, udover at indsamle og formidle den nyeste viden inden for det velfærdsteknologiske område, også understøtte forskning og hjælpe med indkøb og implementering af udstyr og undervisningsforløb på de øvrige SOSU-skoler i Jylland og på Fyn.

Erfaring bag ordene

Med de tre SOSU-skoler som drivkraften for det nye videnscenter, er der bragt tre stærke spillere på banen inden for det velfærdsteknologiske område. SOSU Nord stiftede allerede i 2012 Future Lab, som er et test- og implementeringscenter for de nyeste velfærdsteknologier. SOSU Fyn har igennem en årrække opbygget erfaring med innovations- og læringsteknologi, og på Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har man særligt fokus på brug af simulationsudstyr i undervisningen.

Der er allerede rigtig god opbakning fra forskellige samarbejdspartnere til det nye videnscenter for velfærdsteknologi. På nuværende tidspunkt har centeret således mere end 50 interessetilkendegivelser fra blandt andet kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder.

"Velfærdsteknologierne og deres anvendelse udvikler sig med stor hastighed i kommunerne og behovet for at opkvalificere og klæde vores kommende medarbejdere på til at kunne håndtere denne positive udvikling - er stor. Derfor er vi, som en af regionens store arbejdsgivere, utrolig glad for, at centret forankres i det nordjyske," udtaler direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, Jan Nielsen.

 

Se også den nationale pressemeddelelse.

  


Samarbejde er vejen frem, hvis flere skal vælge social- og sundhedsfaget

DEBATINDLÆG 24. september 2017 af  direktør Lene Kvist, SOSU Nord

Der mangler social- og sundhedsassistenter, og der kommer til at mangle flere endnu i de kommende år.

I disse dage skriver flere dagblade om, hvordan arbejdspladser bare i løbet af de sidste fire måneder har måtte opgive at besætte 303 ledige stillinger, og om hvordan ledigheden er lav blandt social- og sundhedsassistenter, og at antallet af jobannoncer på Jobnet.dk sætter rekord. Debatten kører på højtryk, og det er i sig selv positivt, at der nu kommer et bredere samfundsmæssigt fokus på en problematik, som social- og sundhedsskoler over hele landet i et stykke tid har forsøgt at italesætte.

Der mangler først og fremmest elever!

Fremskrivningerne bekræfter, at der bliver rift om social- og sundhedsassistenterne i de kommende år, men social- og sundhedsskolerne har i dag svært ved at få elever nok til de dimensionerede elevpladser. Om der er nok elevpladser, kan man så diskutere, men indledningsvis er vi nødt til at fokusere på, hvordan vi kan skaffe elever nok til de pladser, der allerede er.

De små årgange fører til skærpet konkurrence om elever uddannelserne imellem, og samtidig kæmper branchen med et image, som ikke er tidsvarende i forhold til de vigtige samfundsopgaver, som løses af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Vi har brug for at tale uddannelserne op, og vi har brug for at gøre det i fællesskab.

Som jeg ser det, er en del af løsningen en stærkere dialog og et tættere samarbejde branchens parter imellem. Med en fælles stemme kan vi langt bedre nå de kommende ungdomsårgange og deres forældre med budskabet, at social- og sundhedshjælpere og -assistenter er fagligt dygtige, engagerede og uundværlige omsorgspersoner i mange borgeres hverdag, og at titlen social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent faktisk er noget at være stolt af.

Mangel på social- og sundhedshjælpere rammer os om lidt

En nært forestående udfordring bliver også mangel på social- og sundhedshjælpere.
I øjeblikket betegnes jobsituationen for social- og sundhedshjælpere som fornuftig. Der er gode jobmuligheder, men ikke mangel på arbejdskraft. Men antallet af elevpladser er sat væsentlig ned på social- og sundhedshjælperuddannelsen, hvilket naturligvis resulterer i færre nyuddannede social- og sundhedshjælpere. Samtidig bliver mange af de nuværende social- og sundhedshjælpere opkvalificeret til social- og sundhedsassistenter for netop at afhjælpe manglen på disse. Altså vil der om ganske kort tid, måske kun 3-6 måneder, også mangle social- og sundhedshjælpere ude i kommunerne.

Med de nye aftaler om antallet af elevpladser er vi på SOSU Nord gået fra at kunne optage 650 elever på uddannelsen til social- og sundhedshjælper i 2015, til  197 i 2017 - og det når vi ikke i mål med. Der er simpelthen ikke ansøgere nok til skolens grundforløb til at sikre, at 197 elever kan gå videre på hovedforløbet med ansættelse i kommunerne. Det er en nedgang i elever på over 70 % i forhold til 2015 - og det kommer til at kunne mærkes på arbejdskraftudbuddet. 

Som det ser ud nu, kan skolen ikke alene løfte opgaven med rekruttering til området.. En tættere dialog og samarbejde med arbejdsgiverne er nødvendig, hvis vi skal gøre os håb om fremadrettet at kunne imødekomme behovet for kvalificeret arbejdskraft inden for social- og sundhedssektoren. Meget gøres allerede, men vi må rykke endnu tættere sammen for at løse opgaven.

Og frem for alt skal vi sammen tale både social- og sundhedshjælperne og social- og sundhedsassistenterne op.

 

Lene Kvist Direktør Lene Kvist, SOSU Nord, lekp@sosunord.dk