Medarbejdere

Mød medarbejderene bag Future Lab

Bent FuglsbjergBent Fuglsbjerg

Mit navn er Bent Fuglsbjerg. Jeg er leder af Future Lab, hvor jeg sammen med et stærkt team af medkoordinatorer, der tilsammen besidder pædagog faglige, sygepleje faglige og terapeut faglige kompetencer, arbejder på at klæde fremtidens Social- og sundhedsmedarbejdere og pædagogiske assistenter på, til at kunne håndtere nye velfærdsteknologier.

Jeg er selv uddannet fysioterapeut med en lang række kurser i ind- og udland og erfaring fra såvel primær- som sekundærsektoren, private og politisk styrede organisationer. Som et væsentligt supplement til min forståelse for det sundhedsfaglige felt og sundhedsvæsnet i velfærdstaten har jeg en Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling fra Århus Universitet.

Den udvikling, der sker på det velfærdsteknologiske område i disse år, er fascinerende. Ikke alene de teknologier der præger markedet med stadig større frekvens, men også markedets krav og ønsker er i konstant udvikling. I en tiltagende kompleks verden med stigende krav om innovation og evidens, finder vi en velfærdsteknologi som i høj grad bruger simplicitet, brugbarhed, inddragelse og medmenneskelighed i sin tænkning. Det finder jeg interessant og vedkommende. Vi bærer alle en del af ansvaret for at vores fremtidige robotter og andre teknologier modnes med borgeren i centrum. 

  

Lene MoselundLeneMoselund

Mit navn er Lene Moselund, og jeg er med-koordinator i Future Lab. Herudover underviser jeg på grundforløbet i Frederikshavn. Som med-koordinator skal jeg primært udvikle og implementere Future Lab på SOSU Vendsyssel.

Jeg har en professions bachelor som sygeplejerske og jeg er uddannet social- og sunhedshjælper, social- og sundhedsassistent og førstehjælpsinstruktør. Derudover har jeg en sundhedsfaglig diplomuddannelse i Sundhedsformidling.

Jeg brænder for velfærdsteknologi - især tanken om sundheds- og velfærdsteknologiske produkter med mennesket i centrum, og det hav af muligheder det fører med sig. Jeg udfordres af, hvordan velfærdsteknologi kan bidrage til øget livskvalitet hos det enkelte menneske og understøtte det enkelte menneskes tryghed, de daglige gøremål og ikke mindst den frihed, det kan føre med sig for nogen i dagligdagen.

 

Trine Brøsted StrandridderTrine Strandridder

Mit navn er Trine Strandridder, og jeg er med-koordinator i Future Lab. Jeg er uddannet professionsbachelor i ergoterapi, og jeg har derefter overvejende arbejdet indenfor ældreområdet. Udover at være med-koordinater i Future Lab, underviser jeg på social- og sundhedshjælper-uddannelsen i Aalborg. Jeg underviser primært i rehabilitering herunder velfærdsteknologi, arbejdsmiljø og ergonomi, psykologi og kommunikation samt valgfag og valgfri specialefag. Som med-koordinator skal jeg primært være med at udvikle, implementere og drifte Future Lab, som en del af alle uddannelserne på SOSU Nord.

Jeg er meget optaget af anvendelsen sundheds- og velfærdsteknologi, hvor dette giver mening. I et sundhedsvæsen under opbygning, kan teknologierne være en del af løsningen i forhold til at lette arbejdsbyrden og sikre arbejdsmiljøet for det sundhedsfaglige personale, selvfølgelig altid sat overfor at det handler om skabe tryghed, sikre kvaliteten og ikke mindst højne livskvaliteten for den enkelte borger. Endvidere finder jeg det interessant, hvordan man skaber praksisnært undervisning, for der igennem at være med til at tilrettelægge rammerne for en uddannelsesinstitution, der uddanner eleverne så de bliver så dygtige som muligt.

 

Mette Gram RugholmMette Gram

Mit navn er Mette Gram og jeg er medkoordinator i Future Lab. Herudover er jeg udviklingskonsulent på SOSU Nord i Aalborg. Mit fokus som medkoordinator er pædagogisk, lærings- og udviklingsorienteret i forbindelse med implementering af ny teknologi, primnært på det pædagogiske og generelt på det social- og sundhedsfaglige område.

Mit primære arbejdsområde i Future Lab er således aktiviteter i og omkring vores simulationsværksteder og omkring Snoezel-rummet (sanserum).

Jeg har en professionsbachelor i pædagogik, hvor jeg har specialiseret mig i socialpædagogiske tilgange til bl.a. identitetsdannelse og livslang læring.

Jeg har Ungdomsringens lederuddannelse og har i størstedelen af mit pædagogiske virke arbejdet med inklusion af udsatte børn og unge ved netværks- og projektledelse i tværfagligt samarbejde i særlige sociale boligområder i Aalborg kommune.

Ved siden af mit koordinatorarbejde i Future Lab og min konsulentfunktion studerer jeg på kandidatuddannelsen i Læring- og forandringsprocesser på Aalborg Universitet.

Det vil i mit arbejde altid være en hovedbestræbelse, at elever, kursister og organisations- og institutionsmedarbejdere fastholdes på et humanistisk grundsynspunkt i mødet med nye teknologier og deres indførelse i fremtidens sundheds-, velfærds- og pædagogiske arbejde - til glæde for det forskelligartede klientel, der i sidste ende skal modtage sundheds- og velfærdsydelserne.