Nyheder

Se tidligere pressemeddelelser og nyheder i boksen til højre.

 


Flere skal have en erhvervsuddannelse - men hvordan?

PRESSEMEDDELELSE, 23. juni 2017

… Via øget fokus på læring frem for decideret undervisning, mener SOSU Nord, der i disse dage kickstarter et 3-årigt projekt, der skal dokumentere, hvad der virker i forhold til elevernes læringsudbytte.

-Vores antagelse er, at en målrettet indsats for at styrke elevernes læringsmiljø, kan bidrage til at mindske frafaldet, siger direktør for SOSU Nord, Lene Kvist. -Samtidig bidrager det til, at eleverne bliver så dygtige, som de kan, da de i højere grad skal tage ansvar for egen læring, og dermed bliver de mere selvledende, når de kommer ud på arbejdsmarkedet.

Fokus på kerneopgaven

Det handler om at arbejde smartere med kerneopgaven, som for SOSU Nord er at uddanne kompetente og kvalificerede medarbejdere til hele social- og sundhedssektoren og den pædagogiske sektor - med udgangspunkt i hvad arbejdsgivere og erhvervsliv efterspørger.

-Der er bred enighed om, at søgningen til erhvervsuddannelserne skal styrkes, og at flere skal gennemføre, og det er vi nødt til at handle på, så vi kan imødekomme behovet for faglærte i fremtiden så godt som muligt.

Samtidig oplever SOSU Nord et stigende krav fra brancheområderne til deres medarbejdere.

-Niveauet på de to nye SOSU-uddannelser er løftet, og vi oplever, at arbejdsgiverne også har øgede krav til deres medarbejdere. Derfor er det rigtig vigtigt for os, at vores elever netop bliver så dygtige, som de kan.

Ny tilgang til uddannelse

Projektet kommer til at omfatte hele organisationen, og det stiller skarpt på alle aspekter af elevernes læringsmiljø - lige fra den administrative kontakt til selve formen på undervisningen.

-Det bliver en samlet og ny tilgang til uddannelse for både ansatte og elever, og vores erfaring fra tidligere indsatser viser, at vi fx i forhold til undervisning med fordel kan bevæge os væk fra decideret tavleundervisning og i stedet fokusere på elevens egenlæring.

Projektet har til formål at samle alle de gode pædagogiske og didaktiske erfaringer, SOSU Nord har opbygget i forskellige indsatser gennem mange år, i én læringsmodel. Modellen skal fremover være et fælles afsæt for uddannelsesaktiviteterne på SOSU Nord.

Lokale midler og lokal forskning

SOSU Nord har søgt og fået bevilliget 2,6 mio. kr. til projektet. Henholdsvis 1,5 mio kr. fra Uddannelsespuljen, Region Nordjylland og 1,1 mio. kr. fra Fonden for Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA).

Projektet skydes igang i uge 26, hvor alle ansatte er til kick off-seminar, og derefter sættes første del af projektets i alt 5 dele i gang.

I projektets tredje del inddrager SOSU Nord desuden UCNs forskningsprogram "Professionsudvikling og uddannelsesforskning", hvor Preben Olund Kirkegaard, der tidligere har lavet tilsvarende modeller, og hans kolleger skal forske i sammenhængen mellem det, der sker i undervisningen, og det eleverne kan præstere.

Håbet er, at modellen efterfølgende kan bredes ud, så andre erhvervsskoler også kan få gavn af resultaterne.

Gode erfaringer at trække på

SOSU Nord har gennem de seneste år gennemført forskellige indsatser med fokus på læring og didaktik. Senest to Forsøgs- og Udviklingsprojekter i regi af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med fokus på at styrke en videnbaseret implementering af EUD-reformen.

Erfaringer herfra viser blandt andet, at elevens ansvar for egen læring øges, når underviserrollen ændres til facilitator, og det er noget af det, SOSU Nord håber at understøtte yderligere igennem forskning og udvikling af modellen.

 


 

Fælles indsats for arbejdsmiljøet resulterer i grøn smiley

PRESSEMEDDELELSE 7. juli 2017 

På SOSU Nord er der al mulig grund til at smile i disse dage. Arbejdstilsynet har netop tildelt Social- og sundhedsskolen i Aalborg en flot grøn smiley, som kulminationen på et fælles indsats imod et bedre arbejdsmiljø efter nogle år med store udfordringer.

For få år siden oplevede SOSU Nord lidt af et stormvejr hvad angår arbejdsmiljøet. Efter længere tids uro gik den daværende direktør af i januar 2016, og de faglige organisationer, bestyrelsen og ledelsen med Lene Kvist som konstitueret direktør i spidsen, enedes om at iværksætte en handlingsplan for at genoprette især det psykiske arbejdsmiljø på skolen.

 Uanmeldt besøg fra Arbejdsmiljøtilsynet var startskuddet

I december 2015 aflagde Arbejdstilsynet et uanmeldt besøg på SOSU Nord. Besøget affødte en række påtaler og forslag til forbedringer, en aftale om et opfølgende besøg i marts 2016 samt en række medarbejderinterviews.

I juni 2016 tiltrådte Lene Kvist som direktør for SOSU Nord, og som en af sine første og største opgaver fortsatte hun, sammen med ledelse og medarbejdere og i tæt samarbejde med Arbejdstilsynet, de faglige organisationer og bestyrelsen, med at dreje arbejdsmiljøet på skolen i en bedre retning.

Resultatet af den hårde indsats blev tydeligt allerede i december 2016, hvor resultaterne af Arbejdspladsvurderingen for hele året forelå. Der var tale om en markant forbedring af arbejdsmiljøet sammenlignet med året før. I 2015 havde kun 30% af SOSU Nords medarbejdere vurderet, at skolen havde et godt eller relativt godt psykisk arbejdsmiljø. Det tal steg til hele 86% i 2016-vurderingen.

Ny arbejdsmiljøstruktur en del af løsningen
Et af forslagene fra Arbejdstilsynet var blandt andet at gentænke arbejdsmiljøstrukturen, og det er netop, hvad arbejdsmiljørepræsentanter og ledelse har knoklet med i 2016.

Efter at have lavet en ny samarbejdsaftale, trådte den nye arbejdsmiljøstruktur i kraft i januar 2017. Med nyvalgte og genudpegede medlemmer og en radikalt ændret mødestruktur, som er præget af langt større medarbejderinddragelse end tidligere.

-Det har været et stort arbejde, hvor vi blandt andet har valgt at reorganisere os og lave en ny samarbejdsaftale, siger næstformanden for samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget på SOSU Nord, Mette Cassøe. 

-Det skaber en tydelig struktur, og det sikrer, at arbejdsmiljøstrukturen er forankret rigtigt i forhold til ledelsen.

Styr på arbejdsmiljøet igen
Som en ekstra cadeau for det store arbejde tildelte Arbejdstilsynet i juni 2017 en grøn arbejdsmiljø-smiley til SOSU Nord.

Den grønne smiley betyder at SOSU Nord ikke længere har noget udestående med Arbejdstilsynet, men derimod har fået etableret et godt arbejdsmiljø og en god organisering af arbejdet med det.

-Det gør mig glad og stolt. Arbejdsmiljøet er et fælles ansvar og en fælles opgave, for ledere og for medarbejdere, og jeg oplever, at vi har været virkelig gode til at løfte denne her opgave sammen, siger direktør Lene Kvist.